Impresariat - oferta pracy

Impresariat - oferta pracy

 

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus
zatrudni pracownika do działu impresariatu

 

Wymagania:

 

- wykształcenie wyższe (preferowane muzyczne),
- znajomość minimum 2 języków obcych (j. angielski biegle,  pozostałe w stopniu zaawansowanym)
- wskazane doświadczenie zawodowe i orientacja w polskim rynku muzycznym,
- komunikatywność,
- kreatywność w pozyskiwaniu nowych kontaktów impresaryjnych,
- umiejętność pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
- umiejętność redagowania wniosków do projektów oraz ich realizacji,
- znajomość dotychczasowego dorobku Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus,
- biegła znajomość obsługi komputera (pakietu MS Office), urządzeń biurowych.

 

Zainteresowanym osobom oferujemy:

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

- możliwość rozwoju zawodowego, uczestnictwo w szkoleniach,

- dofinansowanie do wypoczynku,

- możliwość przystąpienia do ubezpieczenia medycznego oraz programu MultiSport,

- realizację wydarzeń muzycznych o najwyższej randze artystycznej.


Oferty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres office@amadeus.pl w terminie do 20.12.2022 r.

 

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji, innych niż wynikające z kodeksu pracy. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.”

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

 

Administratorem danych osobowych jest Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUS z siedzibą Al. Marcinkowskiego 3, 61-745 Poznań. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: daneosobowe@amadeus.pl lub listownie pod podanym powyżej adresem. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z aktualnie prowadzoną rekrutacją, a w przypadku uzyskania wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dane będą przetwarzane przez okres 2 miesięcy a w przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie dla potrzeb przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż 1 rok. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (Art. 22. § 1) oraz aktów wykonawczych jest konieczne do przeprowadzenia rekrutacji, podstawą przetwarzania jest tu art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne, a na ich przetwarzanie wyraża Pani/Pan zgodę zgodnie z definicją art. 4 pkt. 11 RODO. Podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.