Piotr Moss

Piotr Moss

  • Elan na smyczki

  • Lento - Concertino na dwoje skrzypiec, dwa kwartety smyczkowe i kontrabas

  • Allegro molto - Concertino na dwoje skrzypiec, dwa kwartety smyczkowe i kontrabas

  • Moderato drammatico - Concertino na dwoje skrzypiec, dwa kwartety smyczkowe i kontrabas

  • Andante - Concertino na dwoje skrzypiec, dwa kwartety smyczkowe i kontrabas

  • Lento - Canti na flet i smyczki

  • Lento e grave - Canti na flet i smyczki

  • Moderato - Canti na flet i smyczki

  • Capriccio na fortepian i smyczki - Canti na flet i smyczki

  • Fantaisie na wiolonczelę i smyczki - Canti na flet i smyczki