PRZESŁUCHANIA !!!

PRZESŁUCHANIA !!!

 

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus ogłasza przesłuchania do grupy II skrzypiec.

 

Program przesłuchań:

 

  • W.A. Mozart – I cz. dowolnego Koncertu z Kadencją
  • J.S. Bach – jedna z części Sonaty lub Partity na skrzypce solo
  • dowolny utwór romantyczny

Termin przesłuchań: 21.09.2020 r.

 

Zainteresowanych prosimy o składanie podań z życiorysem artystycznym pocztą elektroniczną na adres office@amadeus.pl w terminie
do 14.09.2020 r.

Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie.
Orkiestra nie zapewnia akompaniatora.