Rekrutacja

Rekrutacja

 

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus

zatrudni pracownika do działu impresariatu

 

Wymagania:

 

- wykształcenie wyższe (preferowane muzyczne),

- znajomość minimum 2 języków obcych (j. angielski biegle, pozostałe w stopniu zaawansowanym)

- wskazane doświadczenie zawodowe,

- komunikatywność,

- kreatywność w pozyskiwaniu nowych kontaktów impresaryjnych,

- umiejętność pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,

- umiejętność redagowania wniosków do projektów oraz ich realizacji,

- biegła znajomość obsługi komputera (pakietu MS Office), urządzeń biurowych.

 

Oferty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres office@amadeus.pl w terminie do 24.10.2020 r.

 

„Administratorem danych osobowych jest Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUS z siedzibą Al. Marcinkowskiego 3, 61-745 Poznań. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: daneosobowe@novaconnect.pl lub listownie pod podanym powyżej adresem. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z aktualnie prowadzoną rekrutacją, a w przypadku uzyskania wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dane będą przetwarzane przez okres 2 miesięcy a w przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie dla potrzeb przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż 1 rok. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (Art. 22. § 1) oraz aktów wykonawczych jest konieczne do przeprowadzenia rekrutacji, podstawą przetwarzania jest tu art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO2. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne, a na ich przetwarzanie wyraża Pani/Pan zgodę zgodnie z definicją art. 4 pkt. 11 RODO2. Podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO2. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

1 – celem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych również w kolejnych, przeprowadzanych rekrutacjach, prosimy o umieszczenie na dokumentach klauzuli o treści:

„Zgodnie z Art. 6 ust 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylaniem dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przyszłych rekrutacji”

2 - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).