RODO

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu poprawę bezpieczeństwa Państwa danych. W Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia Amadeus kładziemy duży nacisk na zapewnienie najwyższych standardów w tym zakresie, w związku z tym przesyłamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUS,  Al. Marcinkowskiego 3, 61-745 Poznań

 Z kim się kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy mailowo pod adresem daneosobowe@novaconnect.pl  oraz pod adresem pocztowym wskazanym powyżej.

Skąd mamy Twoje dane?

Przekazałeś je nam podczas kontaktu telefonicznego, mailowego, listownego, osobistego w siedzibie naszej firmy lub podczas rejestracji za pośrednictwem naszego newslettera.

Czy musisz nam podać swoje dane osobowe?

Tak. Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług niezbędne jest podanie poniżej wyszczególnionych danych osobowych w zakresie:

 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania lub pobytu,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • Numer Identyfikacji Podatkowej,
 • numer telefonu,
 • nazwa firmy,
 • faks,
 • adres,
 • e-mail.

W przypadku niepodania powyższych danych nie będziemy mogli zawrzeć umowy i tym samym świadczyć Tobie naszych usług lub też informowania o wydarzeniach artystycznych.

Dodatkowo możemy wymagać podania danych osobowych wynikających z przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego).

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 1. Przetwarzamy je w związku z realizacją zawartej umowy.
 2. Przepisy prawa, w szczególności prawo podatkowe, zobowiązują nas do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu wystawiania faktur oraz innych dokumentów księgowych.
 3. Realizując nasz prawnie uzasadniony cel wykorzystujemy Twoje dane do:
 • informowania Cię o naszych najnowszych ofertach, promocjach i wydarzeniach artystycznych,
 • organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
 • windykacji należności i prowadzenia postępowań sądowych,
 • celów archiwizacyjnych.
 1. Za Twoją wyraźną zgodą przetwarzać możemy dane w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www, aplikacji mobilnych oraz wysyłki newslettera.

 Jakie są Twoje prawa?

Zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażonej zgody, możesz ją cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z naszym Inspektorem Danych Osobowych.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane udostępniamy podmiotom współpracującym z nami w ramach świadczenia usług zapewniających nam rozwiązania techniczne i organizacyjne (w tym poczta, firmy kurierskie).

Przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane będą w czasie niezbędnym do realizacji celu a także po jego ustaniu w związku ze spełnieniem wymagań wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego, oraz w czasie zapewniającym możliwość rozpatrywania ewentualnych roszczeń. Okres ten nie będzie dłuższy niż 10 lat licząc od początku roku kalendarzowego następującego po dniu zakończenia umowy.