Mieczysław Wajnberg - Symfonie kameralne 2 (2019)

Mieczysław Wajnberg - Symfonie kameralne 2 (2019)

  • Allegro molto – II Symfonia kameralna na orkiestrę smyczkową i kotły Op. 147

  • Pesante moderato – II Symfonia kameralna na orkiestrę smyczkową i kotły Op. 147

  • Andante sostenuto – II Symfonia kameralna na orkiestrę smyczkową i kotły Op. 147

  • Lento – IV Symfonia kameralna na orkiestrę smyczkową klarnet i trójkąt Op. 153

  • Allegro molto – Moderato – IV Symfonia kameralna na orkiestrę smyczkową klarnet i trójkąt Op. 153

  • Adagio – Meno mosso – IV Symfonia kameralna na orkiestrę smyczkową klarnet i trójkąt Op. 153

  • Andantino – Adagissimo – IV Symfonia kameralna na orkiestrę smyczkową klarnet i trójkąt Op. 153

  • Allegro – II Sinfonietta na orkiestrę smyczkową i kotły Op. 74

  • Allegretto – II Sinfonietta na orkiestrę smyczkową i kotły Op. 74

  • Adagio – II Sinfonietta na orkiestrę smyczkową i kotły Op. 74

  • Andantino – II Sinfonietta na orkiestrę smyczkową i kotły Op. 74

  • Allegro – II Koncert fletowy na flet i orkiestrę smyczkową Op. 148 bis

  • Largo – II Koncert fletowy na flet i orkiestrę smyczkową Op. 148 bis

  • Allegretto – II Koncert fletowy na flet i orkiestrę smyczkową Op. 148 bis