Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz.1198)

 

Wzór wniosku – kliknij aby pobrać

 

Wypełniony wniosek należy złożyć:
– listownie na adres:
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus
Al. Marcinkowskiego 3
61-745 Poznań
– lub mailowo: office@amadeus.pl
– lub osobiście w sekretariacie Orkiestry (poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00)