Grażyna Bacewicz

Grażyna Bacewicz

 • Allegro - I Koncert skrzypcowy

 • Andante - I Koncert skrzypcowy

 • Vivace - I Koncert skrzypcowy

 • Allegro - Koncert na orkiestrę smyczkową

 • Andante - Koncert na orkiestrę smyczkową

 • Vivo - Koncert na orkiestrę smyczkową

 • Moderato molto espressivo - I Kwintet fortepianowy

 • Presto - I Kwintet fortepianowy

 • Grave - I Kwintet fortepianowy

 • Con passione - I Kwintet fortepianowy

 • Allegro - Muzyka na smyczki, trąbki i perkusję

 • Adagio - Muzyka na smyczki, trąbki i perkusję

 • Vivace - Muzyka na smyczki, trąbki i perkusję

 • Pensieri notturni na orkiestrę - Muzyka na smyczki, trąbki i perkusję