Oferta pracy

Oferta pracy

 

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus
zatrudni pracownika do działu impresariatu

 

Wymagania:

 

- wykształcenie wyższe (preferowane muzyczne, muzykologiczne),
- znajomość minimum 2 języków obcych (j. angielski biegle w mowie i piśmie,  pozostałe w stopniu zaawansowanym)
- wskazane doświadczenie zawodowe,
- komunikatywność, umiejętność prowadzenia negocjacji,

- kreatywność w pozyskiwaniu nowych kontaktów impresaryjnych,
- umiejętność pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
- umiejętność redagowania wniosków do projektów oraz ich realizacji,

- znajomość polskiego i międzynarodowego rynku muzycznego (państwowe instytucje kultury, festiwale, sale koncertowe, firmy wydawnicze, agencje artystyczne i reprezentowani przez nie artyści, etc.) w obszarze muzyki poważnej;

- dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu,

- lojalność i zaangażowanie oraz wysoki poziom kultury osobistej,

- znajomość organizacji pracy w instytucji kultury, w tym orientacja w przepisach prawnych dotyczących działalności publicznych instytucji kultury,

- znajomość dotychczasowego dorobku Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus,

- biegła znajomość obsługi komputera (pakietu MS Office), urządzeń biurowych.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

- współpraca z Dyrekcją Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w zakresie:

    •  tworzenia planu wydawniczego (współpraca z działem promocji i marketingu),
    •  planowania i organizacji tras koncertowych, a także innych wydarzeń artystycznych związanych z działalnością Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus,

- korespondencja z agencjami, negocjacje honorariów,

- promowanie zespołu, również poprzez rozbudowywanie i wzmacnianie relacji z partnerami w Polsce i za granicą,

- pozyskiwanie środków od instytucji publicznych i podmiotów prywatnych na działalność zespołu oraz rozliczanie przyznanych dotacji,

- wykonywanie wszelkich dodatkowych czynności, które zapewnią poprawną realizację projektów zleconych przez przełożonego.

 

Zainteresowanym osobom oferujemy:

 

- pracę w renomowanej instytucji kultury,

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

- możliwość rozwoju zawodowego, uczestnictwo w szkoleniach,

- międzynarodowy charakter prowadzonych zadań,

- samodzielność i odpowiedzialność za realizowane zadania,

- dofinansowanie do wypoczynku,

- możliwość przystąpienia do ubezpieczenia medycznego oraz programu MultiSport,

- realizację wydarzeń muzycznych o najwyższej randze artystycznej.

 

Wymagane dokumenty:

 

- CV,

- list motywacyjny.

 

Oferty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres office@amadeus.pl w terminie do 30.09.2022 r.

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji, innych niż wynikające z kodeksu pracy. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji".

 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

 

Administratorem danych osobowych jest Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUS z siedzibą Al. Marcinkowskiego 3, 61-745 Poznań. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: daneosobowe@amadeus.pl lub listownie pod podanym powyżej adresem. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z aktualnie prowadzoną rekrutacją, a w przypadku uzyskania wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dane będą przetwarzane przez okres 2 miesięcy a w przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie dla potrzeb przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż 1 rok. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (Art. 22. § 1) oraz aktów wykonawczych jest konieczne do przeprowadzenia rekrutacji, podstawą przetwarzania jest tu art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne, a na ich przetwarzanie wyraża Pani/Pan zgodę zgodnie z definicją art. 4 pkt. 11 RODO. Podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.