Ogłoszenia

 

Oferta pracy:

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus
ogłasza przesłuchania do grupy altówek

Program przesłuchań:

1. Dowolna część jednej z Suit op. 131d na altówkę solo Maxa Regera
2. Dowolny kaprys na altówkę solo (dopuszcza się wykonanie transkrypcji)
3. Pierwsza część z kadencją jednego z koncertów :
   - Carl Stamitz - Koncert D-dur
   - Franz Anton Hoffmeister - Koncert D-dur
4. Wybrane fragmenty partii orkiestrowych, których tekst prześlemy drogą elektroniczną.

Przewidywany termin przesłuchań: 07.09.2023 r.

Zainteresowanych prosimy o składanie podań z życiorysem artystycznym pocztą elektroniczną na adres office@amadeus.pl w terminie do 27.08.2023 r.

Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie.
Orkiestra nie zapewnia akompaniatora.

 

 

Administratorem danych osobowych jest Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUS z siedzibą Al. Marcinkowskiego 3, 61-745 Poznań. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: daneosobowe@amadeus.pl lub listownie pod podanym powyżej adresem. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z aktualnie prowadzoną rekrutacją, a w przypadku uzyskania wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dane będą przetwarzane przez okres 2 miesięcy a w przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie dla potrzeb przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż 1 rok. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (Art. 22. § 1) oraz aktów wykonawczych jest konieczne do przeprowadzenia rekrutacji, podstawą przetwarzania jest tu art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne, a na ich przetwarzanie wyraża Pani/Pan zgodę zgodnie z definicją art. 4 pkt. 11 RODO. Podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.