Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro oraz ...

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych w Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia Amadeus

 

Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 31.12.2019 w sprawie zmiany załącznika do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych w Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia Amadeus

 

Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 16.05.2019 w sprawie zmiany załącznika do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych w Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia Amadeus

 

Zarządzenie nr 25/2017 z dnia 29.12.2017 w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych w Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia Amadeus

 

Zarządzenie nr 24/2017 z dnia 29.12.2017 w sprawie zmiany załącznika do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych w Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia Amadeus

 

Zarządzenie nr 21/2016 z dnia 30.12.2016 – w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych w Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia Amadeus

 

Zarządzenie nr 20/2016 z dnia 30.12.2016 – w sprawie wprowadzenia zmian w  Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych w Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia Amadeus

 

Zarządzenie nr 17/2016 z dnia 10.11.2016 – w sprawie wprowadzenia zmian w  Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych w Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia Amadeus

 

Zarządzenie nr 19/2015 z dnia 30.12.2015 – w sprawie zmiany załącznika do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych w Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia Amadeus

 

Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 25.08.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych w Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia Amadeus